ДЕНЬ ОКУПАЦІЇ:
3
7
6
5
ДЕНЬ ОКУПАЦІЇ:
3
7
6
5
У полі зору
У ЗСУ роз’яснили нюанси призову 2020 року 
  06 Червня 2020 08:09
|
  2091

У ЗСУ роз’яснили нюанси призову 2020 року 

У ЗСУ роз’яснили нюанси призову 2020 року 

У Головному управлінні персоналу ГШ ЗСУ роз’яснили  питання призову на строкову військову службу випускників закладів освіти 2020 року та осіб, яким не виповнилося 20 років.

Відповідно до статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» (далі – Закон України) відстрочка від призову на строкову військову службу для здобуття освіти на весь період навчання надається громадянам призовного віку, які навчаються:

У закладах загальної середньої освіти ІІІ ступеня та професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання. У разі досягнення такими призовниками 21-річного віку відстрочка втрачає силу;

– у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття початкового рівня (короткого циклу) та першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за програмами ступеневої системи освіти;

– у закладах фахової передвищої та/або вищої освіти з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного ступеня освіти;

– у закладах середньої або вищої духовної освіти з денною формою навчання;

– в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва.

Відповідно до статті 16 Закону України призов громадян України на строкову військову службу, надання призовникам відстрочки від призову або звільнення від призову на підставах передбачених статтями 17,18 цього Закону, покладається на районні (міські) призовні комісії.

Крім цього, згідно із частиною 15 статті 17 закону України у випадках не передбачених цим Законом, відстрочка від призову може бути надана призовникам згідно з рішеннями призовної комісії Автономної Республіки Крим, обласних та Київською міською призовних комісій за поданням районних (міських) призовних комісій.

Указом Президента України від 23.03.2020 № 103/2020 «Про внесення змін до Указу Президента України від 16 січня 2020 № 13/2020»  перенесено строки проведення чергового призову з квітня-червня на травень-липень 2020 року.

З метою організованого проведення призову громадян України на строкову військову службу та забезпечення їх конституційних прав на здобуття освіти Генеральним штабом Збройних Сил України надано розпорядження відповідним органам військового управління:

організувати взаємодію військових комісаріатів (територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (далі – ТЦК та СП) із місцевими органами освіти і науки та закладами освіти щодо призовників, які закінчують заклади освіти та планують продовжити навчання для отримання наступного ступеня освіти;

провести ретельне вивчення зазначеної категорії призовників, залучити до особових справ їх заяви щодо продовження навчання для здобуття наступного ступеня освіти, відповідні відомості (довідки) із органів освіти і науки, закладів освіти;

рекомендувати головам обласних та Київської міської призовних комісій, за поданням районних (міських) призовних комісій, надавати (за письмовими заявами призовників) відстрочки від призову за частиною п’ятнадцятою статті 17 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» до 01.10.2020 року громадянам України:

для здобуття наступного ступеня освіти;

віком 18-19 років (відповідно до пункту 5 розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.02.2020 № 179-р (із змінами).

Читайте також: ВР прийняла закон про нові військові звання

«Чорноморка» в Telegram та Facebook

© Чорноморська телерадіокомпанія, 2024Всі права захищені